//Balanser Napona

Balanser Napona

Balanser napona redno vezanih baterija.

Kod punjenja i pražnjenja redno vezanih baterija dolazi do disbalansa u naponima, koji dovode do ubrzanog habanja baterija. Ovaj uređaj balansira napone i produžava radni vek baterijama.

Mogućnost povezivanja na sisteme sa baterijama u rednoj vezi napona 24, 36 i 48V DC

Kategorija: