//Akumulator

Akumulator

AKUMULATORI

Akumulator je jedna od najbitnijih stavki u off grid solarnom sistemu, pa je odabir kvalitetnog akumulatora od velikog značaja za kasniji rad sistema.

Akumulatori namenjeni za solarne sisteme odlikuju se velikim brojem ciklusa 800- 1500, dubinom pražnjenja 80%, a vek trajanja im je od 5-15 godina, u zavisnosti od eksploatacije. Moguće je montiranje akumulatora u bilo kom položaju i ne zahtevaju nikakvo održavanje. Imaju veoma mali nivo samopražnjenja (oko 3% pražnjenja mesečno tokom skladištenja na temp. od 20 o C)

Akumulatori mogu biti:

AGM-suvi bez održavanja
odlikuju se visokom gustinom punjenja i dubinom pražnjenja od 80%, velikim brojem ciklusa punjenja (1200-1500) i vekom trajanja od 10 do 15 godina.

Kiselinski akumulatori
Odlikuju se visokom gustinom punjenja i dubinom praznjenja od 70%, velikim brojem ciklusa (500-800) i vekom trajanja od 5 do 7 godina.

Automobilski akumulatori
sa kojima se svakodnevno susrećemo mogu se koristiti u solarnim sistemima ali se odlikuju znatno slabijim karakteristikama odnosno malim brojem ciklusa (150-300), dubina pražnjenja je samo 20%, vek trajanja od 3 do 5 godina.
Iako se mogu koristiti, ovi akumulatori služe da startuju vaše vozilo i imaju “udarnu” snagu, a u solarnim sistemima su se loše pokazali pa ih mi ne ugrađujemo.

U ponudi trenutno imamo akumulatore kapaciteta 110Ah i 200Ah

Za sva dodatna pitanja,stojimo vam na raspolaganju.

Kategorija: