/Nezavisni (off-grid) sistemi
Nezavisni (off-grid) sistemi2019-03-06T19:46:28+00:00

Samostalni fotonaponski sistemi ili drugačije nazvani Off grid, su sistemi koji se koriste na lokacijama gde nije dostupno napajanje iz električne mreže, Ovi sistemi rade nezavisno do elektrodistributivne mreže i omogućuju da vaš objekat dobije električnu energiju gde god da se nalazi. Samostalni fotonaponski sistemi su pogodni za postavljanje na lokacijama kao što su planine,  reke, jezera, izvan gradova, itd.

Za offgrid sistem je potrebna sledeća oprema:
1. Solarni panel, koji sunčevu energiju pretvara u električnu.
2. Solarna baterija. Akumulira struju koju proizvodi panel na krovu i čuva za korišćenje onda kada je vama to potrebno.
3. Kontroler punjenja. Prati stanje i punjenje baterije, sprečava prekomerno punjenje, ili potpuno pražnjenje baterije.
4. Invertor. Jednosmernu struju iz solarnih baterija pretvara u naizmeničnu struju napona 220V. Ova struja može biti sinusnog oblika, ili modifikovanog sinusnog oblika, u zavisnosti od potrošača.

Off grid sistemi se prave prema potrebama korisnika. Svaki sistem je specifičan i izgrađen tako da zadovolji potrebe potrošača koji se koriste u objektu. Ovi sistemi imaju veoma dug vek eksploatacije i uz minimalna održavanja mogu služiti koliko i sam objekat u kome se koriste.

Farma u okolini Preševa

Kuća u okolini Preševa

Objekat na skijalištu Stara planina

Strelište – Okolina Leskovca

Vikendica na Dunavu

Vikendica na Staroj planini

Vikendica na Staroj planini – Snaga sistema 1kw

Vikendica na Vlasinskom jezeru – Snaga sistema 500w

Vikendica u okolini
Knjaževca