/Solarne elektrane
Solarne elektrane2019-03-06T21:18:16+00:00

Solarne elektrane ili drugacije zvani on grid solarni sistemi su sistemi koji rade paralelno sa elektrodistributivnom mrežom i u zavisnosti od namene mogu se podeliti u dve kategorije:
1. Sistemi za prodaju električne energije
2. Sistemi za uštedu električne energije

Sistemi za prodaju električne energije su preko brojila direktno povezani na elektrodistributivnu mrežu, merni uređaj svaki kilovat proizveden od strane solarnih panela registruje i preda u mrežu na dalje korišćenje. Ukupnu količinu električne energije koju elektrana proizvede u toku meseca, otkupljivač plaća prema unapred potpisanom ugovoru i po tačno određenoj ceni. U Srbiji postoji sve više privatnih otkupljivača solarne energije koji su spremni da plate i 7 RSD po kilovatu proizvedene snage.

Solarni sistemi za uštedu električne energije su mrežno povezani fotonaponski sistemi i postavljaju se kada želite da delimično ili potpuno smanjite račun za struju.
Ovi sistemi su jednostavni za ugradnju i vrlo su efikasni jer imaju relativno mali broj komponenti.Sastoje se od solarnih panela koji su pomoću konstrukcije postavljeni najčešće na krovu objekta, i od invertora koji jednosmernu struju iz panela pretvara u naizmeničnu struju koja se šalje u mrežu. Preduslov za ugradnju ovakvog sistema je da na objektu već postoji priključak na elektrodistributivnu mrežu. Sistem se povezuje na postojeću kućnu instalaciju bez ikakve potrebe za adaptacijom instalacija.

Solarna elektrana snage 5kw
Solarna elektrana snage 70kw
Solarna elektrana snage 420kw