/, Solarna energija/Smanjenje računa za struju

Smanjenje računa za struju

Solarni sistemi za uštedu električne energije rade paralelno sa elektrodistributivnom mrežom i postavljaju se kada želite da delimično ili potpuno smanjite račun za električnu energiju.

Za instaliranje ovakvog sistema potrebni su solarni paneli i mrežni invertor koji pretvara jednosmernu struju u naizmeničnu.Sistem se povezuje na postojeću instalaciju objekta bez ikakve potrebe za adaptacijom instalacija. Prilikom instalacije ovakvih sistema, mrežni invertor se sinhronizuje sa elektrodistributivnom mrežom. Prednost ovakvih sistema je ta što nema potrebe za solarnim baterijama kao u off grid sistemu,a vas račun za struju će biti znatno manji.

2019-05-14T19:33:28+00:00